PRACA NAD SAMOAKCEPTACJĄ

Czy nasze życie jest wzorem do naśladowania?

Czy jestem pewną siebie osobą? Czy kocham się w każdym nawet najmniejszym procencie? Czy czuję zadowolenie z każdej wykonanej przeze mnie czynności? Czy może jednak zdarzają się momenty, w których żywię do siebie żal, za niewykonanie danego samemu sobie zadania? Samoakceptacja, nazywana częściej pewnością siebie to świadomość, że wszystko w naszym życiu idzie tak jak należy. To pewność, że tworzymy nasze ciało, umysł, duszę i otoczenie tak jak jest najlepiej. To wewnętrzne zadowolenie z każdego zdarzenia, również tych, które nie dotyczą bezpośrednio nas samych.

Czym jest i na czym polega praca nad samoakceptacją?

Praca nad samoakceptacją (pewnością siebie) to proces, który ma sprowadzić kierunek naszego życia dokładnie na te tory, z których odczuwamy największe zadowolenie. Podczas pracy nad samoakceptacją, Chwalewski stosuje metody coachingowe, które prowokują klientów do świadomego, krytycznego i konstruktywnego myślenia o swoim życiu, oraz metody oparte o neurolingwistyczne programowanie (NLP) i i skuteczne osiąganie celów, powodujące systematykę w ich realizacji.

Czy jest to mówienie typu “dasz radę!”, “jesteś zwycięzcą!”?

Osoba pracująca z psychiką klientów od przeszło siedmiu lat, wie, że zewnętrzne polecenia nie skutkują, długotrwałym efektem. Istotne więc jest, aby coach sprowokował u klienta samodzielną i w pełni świadomą zmianę myślenia.

samodoskonalenia atrakcyjności fizycznej, wewnętrznej i zewnętrznej

Upgrade życiowej skuteczności może dotyczyć każdego. Najczęściej jednak najmądrzejsi i najwięksi z nas, zdają sobie sprawę ze swojej małości, przez co pragną się rozwijać i czerpać doświadczenie od każdej osoby. Ci ludzie są zdecydowani na ciągłe inwestowanie w siebie, bo zdają sobie sprawę, że jest to wiedza, która zawsze procentuje w naszym życiu.

Do czego to prowadzi?

Praca nad samoakceptacją prowadzi do:
  • poczucia pewności siebie w kontaktach międzyludzkich
  • komfortu w sytuacjach towarzyskich
  • zadowolenia z siebie
  • pełniejszego wykorzystywania życia
  • skutecznego osiągania zamierzonych celów
  • samodoskonalenia atrakcyjności fizycznej, wewnętrznej i zewnętrznej
  • zwiększenia zarobków poprzez efektywniejsze działanie
  • codziennej systematyki
  • poczucia odpowiedzialności przed samym sobą