SZKOLENIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI i AUTOPREZENTACJI

Ile błędów popełniamy nieumiejętnie się porozumiewając?

Przyjęło się, że treść może zastąpić formę, ale czy na pewno? Dlaczego niektórzy ludzie niemal zawsze odbierani są pozytywnie, a inni potrzebują starań i godzin zabiegania o chwilę uwagi? Jak to jest, że wykonując wydawałoby się tę samą pracę jedni otrzymują kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie od pozostałych? Co sprawia, że nieliczne osoby tworzą wokół siebie aurę wyjątkowości, a ich spojrzenie emanuje charyzmą? Jak często nasze pytania, prośby lub wypowiedzi bywały odbierane opacznie? Jak nauczyć się skutecznej sprzedaży, flirtu czy przywództwa?

Czym jest i na czym polega szkolenie skutecznej komunikacji i autoprezentacji?

Skuteczna komunikacja (której składowymi są: NLP - Neuro Lingwistyczne Programowanie, efektywna mowa ciała, a także umiejętność obiektynego i subiektywnego operowania prawdą) ma na celu wysyłanie odbiorcom informacji, które odebrane są w stu procentach zgodne z treścią naszej intencji. Szkolenie skutecznej komunikacji polega na udoskonaleniu naszego podejścia do komunikacji bezpośredniej. Podczas pracy z klientem Chwalewski, pomaga zrozumieć zasady kierujące komunikacją w handlu oraz spotkaniach biznesowych, a także uczy jak wyrobić w sobie nawyki prawidłowych zwrotów, spojrzeń, gestów sprawiających, że nasi rozmówcy naturalnie za nami podążają.

Czy chodzi o to aby nauczyć się na pamięć gestów i zwrotów?

Nie. Mimo, iż szkolenie skutecznej komunikacji polega na nauce konkretnych schematów, to informacje podawane są w taki sposób, aby klient rozumiał je, był ich świadomy, spójny z każdym wysyłanym przez siebie sygnałem i w całości naturalny w tym co robi (nieświadoma kompetencja).

Kto przeważnie decyduje się na szkolenie skutecznej komunikacji?

Na szkolenie skutecznej komunikacji często idą ludzie mający już szerokie pojecie na temat: programowania neurolingwistycznego (NLP), mowy ciała (BL) i często będący doświadczonymi handlowcami. Choć decydują się na to również osoby początkujące, to ludzie właśnie ludzie po innych szkoleniach najbardziej doceniają jakość Skutecznej Komunikacji Chwalewskiego.

Do czego to prowadzi?

Szkolenie skutecznej komunikacji prowadzi do umiejętności:
  • budowania przyjaznych relacji z klientem
  • skutecznego prowadzenia partnerów biznesowych
  • efektywnego motywowania pracowników
  • kreowania wizji (motywowania)
  • swobodnego prowadzenia negocjacji
  • doskonałej autoprezentacji
  • wywoływania dowolnych emocji u współrozmówcy
  • kotwiczenia stanów emocjonalnych
  • subiektywnego operowania prawdą